Księża

Ksiądz Mirosław Tykfer

Proboszcz

tel. 502 594 814

Posługę w parafii pełnili

Kapłani

Ksiądz proboszcz Tomasz Ren

2015r. - 2021r.

Ksiądz Maciej Piaskowski

2020r. - 2021r.

Ksiądz Maciej Kubiak

2021r. - 2023r.

Diakoni

Diakon Jerzy Kotkowski

2019r. - 2020r.

Diakon Jakub Proch

2018r. - 2019r.

Diakon Jarosław Krawczyk

2017r. - 2018r.