Księża
priest
Ksiądz Maksymilian Kamza
2023-obecnie
Proboszcz
priest
Ksiądz Kaziemierz Szachowicz
2023-obecnie
Byli proboszczowie
priest
Ksiądz Mirosław Tykfer
2021-2023
Proboszcz
priest
Ksiądz Tomasz Ren
2015-2021
Proboszcz
Księża, którzy posługiwali w parafii
priest
Ksiądz Marcin Wrzos
2022-2023
priest
Ksiądz Maciej Kubiak
2021-2023
priest
Ksiądz Maciej Piaskowski
2020-2021
Diakoni, którzy posługiwali w parafii
priest
Diakon Jerzy Kotkowski
2019-2020
priest
Diakon Jakub Proch
2018-2019
priest
Diakon Jarosław Krawczyk
2017-2018